Vedtægter

Formål

Organisation

Medlemskreds

Tegning og hæftelsesforhold

Generalforsamling

Bestyrelsen

Årsregnskab

Revision

Kapitalforhold

Vedtægtsændringer

Opløsning af foreningen